ARTIKKEL FORFATTER ÅR SIDE
Handel i Tveit Beint Foss 1990
En autentisk beskrivelse fra krigens første dager Bernhard Ryen 1990
Erindringer fra 9.april-og etter Jens Birkeland 1990
"Tveit 1940-Aprildagene vi husker" Osmund Dønnestad 1990
Topdalsfjordens skjulte sjøfly R. Bakken og W. Berge 1990
Flyttedager i Tveit for femti år siden Roald Tvedt 1990
Forsøksgården på Kjevik Rune Holbæk 1990
Deksgutt på Topdal 1932-1937 Bjarne Gundersen 1991
Et hundreårsminne Dagboksnotater av Beint A Olsen Foss 1991
Håndverkere i Tveit H.N.O.O 1991
Dampbåten Topdals rute Kristiansand-Knarrestad gjennom ca 60 år Nils Nilsen Ve 1991
På spor etter svunne år Osmund Dønnestad 1991
Bilen og motorsykkelens første 15 år i Tveit Roald Tvedt 1991
Klipp fra vår mørke minnebok- etter 50 år Roald Tvedt 1991
Sykebesøk Roald Tvedt 1991
Tåfdalsmåle Roald Tvedt 1991
Jul i Egerhei i 1899 Syvert Egerhei 1991
Tveit potetmelfabrikk Tellef Kornbrekke 1991
1861 "Spælen" ved Farvannet
1991
Båtfarten på Topdalselva
1991
Dragefjellet ved Tveitvannet
1991
Trollkvinna i Tveit, Gjyra og Grønn
1991
Den svarte jula 1942-et 50 års minne Beint Foss 1992
Gamle nedlagte buplasser i Dønnestadskogen Bjarne Gundersen 1992
En troldkvinne fra Tvedt sogn 1650 Marta Hunsdal 1992
Stedsnavnene-de eldste levende vitner om våre forfedre Osmund Dønnestad 1992
"Læsing på kirkebakken" Roald Tvedt 1992
Klipp fra vår 50 år gamle minnebok Roald Tvedt 1992
Romjul-og nyttyårsfeiring Syvert Egerhei 1992
Litt historikk om Justvik Øivind Stokkelien 1992
AS Ryen lysanlæg Alf Bøhn 1993
Et bilde fra skuronna i Sønningen Astrid Følstad 1993
Erindringer-samferdsel før og nå Haakon Nygaard 1993
Tveit forliksråd Nils F Tvedt 1993
"Dalen vår" Olav Ryen 1993
Borgen småskole for 70 år siden Roald Tvedt 1993
Klipp fra vår 50 år gamle minnebok Roald Tvedt 1993
Folketelling fra 1900 Rune Holbæk 1993
Tveit historielags båttur 1993 Rune Holbæk 1993
Gamle bilder fra Tveit
1993
Gamle Ryen dampsag
1993
Ole Høiland var også fra Tveit
1993
Tveit kommunestyre i 1916
1993
Posthistorie fra Tveit Astrid Følstad 1994
Militær motstand i Tveit 1943-1945 Beint Foss 1994
Under hvite seil Osmund Dønnestad 1994
80-års minne fra Tveit Roald Tvedt 1994
Anders Roald Tvedt 1994
Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1994
Litt om fattigvesenet Rune Holbæk 1994
Tveit historielags sommertur 1994 Rune Holbæk 1994
Historien om Simon Person Syvert Egerhei 1994
Bilde fra Ålefjærvika Torleif Laundal 1994
Småplukk fra dagliglivet før og nå, omkring Ålefjær poståpneri Torleif Laundal 1994
Gamle skolebilder fra Tveit
1994
Tveit hsitorielag Regnskap 1993
1994
Tveit Historielag: Årsmelding 1993
1994
Hva krigen kostet, måtte noen betale Beint Foss 1995
Tveit i krigstiden Bjørn Dalen 1995
Tveit kirke 800 år Gerhard O. Tønnessen 1995
De fem krigsårene-glimtvise erindringer Osmund Dønnestad 1995
Stedsnavn i Tveit Reidun Ottosen 1995
Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1995
Offentlig skyssvesen Roald Tvedt 1995
Dugnad på Bakken kalkverk lørdag 23.september 1995 Rune Holbæk 1995
Referat fra kåseriet til Sturla Erzeid på årsmøte til Tveit historielag 1995 Rune Holbæk 1995
Tveit historielags sommertur 1995 Rune Holbæk 1995
Skjebner på Nordsida rundt år 1900 Syvert Egerhei 1995
Boen gård Tom Egerhei 1995
Dramatikk på elveisen for 100 år siden
1995
Telefonen i Tveit 100 år
1995
Tveit hsitorielag Regnskap 1994
1995
Tveit Historielag: Årsmelding 1994
1995
Kildene - nøkkelen til slektsgranskning Beint Foss 1996
Vår ukjente verdensrekord Bjørn Bjørnsen 1996
Skolen i Tveit gjennom 100 år Ingrid W Jæger 1996
Solskinn over bygda Roald Tvedt 1996
Bygdekvelden 7.juli 1996 Rune Holbæk 1996
En trist hoistorie fra Dønnestad Rune Holbæk 1996
Tveit historielags besøk på Boen gård 8.juni 1996 Rune Holbæk 1996
Tveit historielags sommertur 25.august 1996 Rune Holbæk 1996
En reise i Setesdal Syvert Egerhei 1996
Tveit hsitorielag Regnskap 1995
1996
Tveit Historielag: Årsmelding 1995
1996
Navneskikk II Beint Foss 1997
Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen Bjørn Dalen 1997
"...en Gunnarr reisti stein thenna(at) brodur sinn" Frans-Arne Stylegard 1997
Bondekjerringer og bygdekvinner Ingrid W. Jæger 1997
Bestefar forteller litt fra sine skoledager i bygda Ingunn Tvedt 1997
Bedehusene i Tveit Olav Espegren 1997
Minner om Kjevik i "gamle dager" Roald Tvedt 1997
Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1997
Gjeting i presteskauen Syvert Egerhei 1997
Nytt bolighus bygget på ei uke Theodor Timenes 1997
Bakken kalkverk Tom Egerhei 1997
Tveit historielags sommertur 24.august 1997 Tom Egerhei 1997
Tveit hsitorielag Regnskap 1996
1997
Tveit Historielag: Årsmelding 1996
1997
Navneskikk II Beint Foss 1998
Døpefornt til besvær Frans-Arne Stylegard 1998
Ve skole 40 år 1.januar 1999 Ingrid W. Jæger 1998
Stortorvet på Dønnestad-et klyngetun-en samlet boplass gjennom 300 år Osmund Dønnestad 1998
Hva kan forlikskommisjonene fortelle oss Rune Holbæk 1998
Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1998
Tveit historielag: årsmelding 1997 Tom Egerhei 1998
Tveit historielags sommertur 23.august 1998 Tom Egerhei 1998
Elgjakt i Tveit i ny og gammel tid Tor Punsvik 1998
Idrettslaget-en natulig del av bygdelivet Viggo Hannås 1998
Bygdekvelden på Ve skole 4.juni 1998
1998
Tveit hsitorielag Regnskap 1997
1998
Utflyttet som 12-åring Arne Egil Larsen 1999
Storflommen 1959-et 40 års minne Beint Foss 1999
To bilder og en militær øvelse Sommeren 1937 Beint Foss 1999
Da Ve-folk hadde egen kirke Frans-Arne Stylegard 1999
Jernaldergårder på klepp Frans-Arne Stylegard 1999
Tveit historielag 10 år Frans-Arne Stylegard 1999
Den gamle døpefonten i Tveit kirke Ingrid W. Jæger 1999
Prosjekt berging og bevaring av D/S Topdal I Per Kristiansen 1999
Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1999
Fire til Tyskland-ved en av dem Sven Krageboen 1999
"Tingringen" på Hamresanden Thom B Sannes 1999
Om bever i Tveit og en tysk underoffiser Tor Punsvik 1999
Tveit historielag: Årsmelding 1998 Åse Birkenes 1999
Barnekultur Åslaug Kvaale 1999
Bånsull fra Tveit
1999
Bruk av gammel bakerovn Arne Egil Larsen 2000
Jeg minnes Arne Egil Larsen 2000
Kjevik 1945 Beint Foss 2000
Tveit -ett områdenavn og 82 gårdsnavn Beint Foss 2000
Snøvinteren 1878 Bjarne Dønnestad 2000
"Tingringen" på Hamre gjenreist Frans-Arne Stylegard 2000
En hellerisning fra middelalderen på Erkleiv Frans-Arne Stylegard 2000
Utskiftinga på Foss i 1868 Frans-Arne Stylegard 2000
Tveit helselag går inn i historien Lilla Tvedt 2000
Tveit historielags sommertur 20.august 2000 Nils A Thoresen 2000
Da rutebilen kom til Tveit Tom Egerhei 2000
Tveit historielag: Årsmelding 1999 Åse Birkenes 2000
Rim, regler, bånsuller og anna stoff Åslaug Kvaale 2000
Skolebilder fra Dønnestad
2000
Tveit hsitorielag Regnskap 1999
2000
Opplevelser langs Tofdalselva og litt til Arne Egil Larsen 2001
Treske-Nils Arne Egil Larsen 2001
En bygdebokforfatter Arne Mjåland 2001
Tveit kommune Beint Foss 2001
De hjemløses mor Beint Foss/Fædrelandsvennen 2001
Fant og fantefut, prest og byråkrati Bjarne Dønnestad 2001
Husmenn og tjenere i Tveit Frans-Arne Stylegard 2001
Krisemat i krigsårene-oppskrift fra Magnhild Pedersen Innledning ved Beint Foss 2001
En seilskuteskipper og gårdbruker fra Tveit Jon Magne Vestøl 2001
Fra klokkegård til allbrukshus Nils A Thoresen 2001
Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2000 Rune Holbæk 2001
"Tveit i bilder"-1850-2000 Trygve E Tønnesen 2001
Tveit historielag-Årsmelding 2000 Viggo Hannås 2001
Tveit historielags sommertur 19.august 2001 Viggo Hannås 2001
Tveit hsitorielag Regnskap 2000
2001
Tveit Frikirke Asbjørn Andås 2002
Drangsholt vannverk Beint Foss 2002
Tveit bygdemuseum i Knarestad Beint Foss 2002
Et sted må grensen gå Bjørn Fr. Drangsholt 2002
Kjevik bru Bjørn Fr. Drangsholt 2002
En "landbrugsreise" i Tveit sommeren 1857 Frans-Arne Stylegard 2002
"Stolgutt" på Boen gård Ingrid W. Jæger 2002
Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2001 Rune Holbæk 2002
Tveit poståpneri i Kvaleslekten i over 70 år. Syvert Dalen 2002
Tveit historielag. Årsmelding 2001 Åslaug Kvaale 2002
50 år med musikkorps i Tveit
2002
Tveit Bygdemuseum Regnskap 2001
2002
Tveit hsitorielag Regnskap 2001
2002
Ordførere i Tveit 1837 - 1945 Beint Foss 2003
Aslak Drangsholt-gårdbruker på 1600 tallet Bjørn Fr. Drangsholt 2003
Kirkeveier i Tveit Eirik Peersen / Frans-Arne Stylegar 2003
En oldtidsgransker i Tveit Frans-Arne Stylegar 2003
Historien om Tveit idrætslag det første idrettslaget i Tveit Nils A Thoresen 2003
Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2002 Rune Holbæk 2003
Christen Hjort-lagmann for en dag Terje Sødal 2003
Høsttur til gravrøysene på Krågefjellet, Krågebuveden og krågebuhelleren Tom Egerhei 2003
Jernbanen kom nesten til Tveit Tom Egerhei 2003
Historie-for alle eller bare spesielt interesserte Wenche S Hardeland 2003
Tveit Bygdemuseum Regnskap 2002
2003
Tveit hsitorielag Regnskap 2002
2003
Tveit Historielag: Årsmelding 2002
2003
Heim og slekt på Vollane-bnr 2 på Foss Beint Foss 2004
Taubanen i våre dager Beint Foss 2004
Kjendiseri i Tveit Bjørn Fr. Drangsholt 2004
Tveit historielag: Årsmelding 2003 Bjørn Fr. Drangsholt 2004
Taubanen i Ålefjær Egil Lie 2004
Historien om Tveit idrætslag del II Nils A. Thoresen 2004
Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2003 Rune Holbæk 2004
Høsttur i Gabriel Scotts landskap Tom Egerhei 2004
To hedersmenn har lagt ned vandringstaven Tom Egerhei 2004
Historie i hverdagen vår Wenche S. Hardeland 2004
Gammeldags lek og moro
2004
Historen om Tveits idrætslag-det første idrettslaget i Tveit
2004
Tveit Bygdemuseum Regnskap 2003
2004
Tveit hsitorielag Regnskap 2003
2004
Tveit historielag: Styre 2003
2004
Krigsseilerene fra Tveit Anne Helle Nilsen 2005
Underskriftsaksjonen i 1905 Anne Ryen 2005
Sideordnede slektning-hva er det? Beint Foss 2005
Tveit i 1905 Beint Foss 2005
Kong Oscar IIs besøk i 1891 Dagboksnotater av Beint Andreas Foss 2005
Overfallet på amerikanske diplomater ved Farvannet i 1940 Johnny Haugen 2005
Fakta og tanker om gamle Tveit-vår Tofdalselv og -fjord Osmund Dønnestad 2005
Høsttur langs den gamle postveien i Fosse daler Tom Egerhei 2005
Tømmerfløting i Tovdalsvassdraget Tom Egerhei 2005
Tveit historielag: Årsmelding 2004 Wenche S. Hardeland 2005
Tveit Bygdemuseum Regnskap 2004
2005
Tveit hsitorielag Regnskap 2004
2005
Den gamle døpefonten i Tveit kirke Bjørn Dalen 2006
Innskrifter i Bufossen Frans-Arne Stylegard 2006
Amtskolen-den glemte skolen Ingrid W Jæger 2006
Fra Rhodesia til Kjevik: Ian Smith og de alliertes fredssikring av Norge Kirsten Alsaker Kjerland 2006
De små ordene Lars Hollerud, Fædrelandsvennen 2006
Høsttur i skolgen på Kjevik og Bøen Tom Egerhei 2006
Bebyggelsen på Kjevik før flyplassen kom Wenche S. Hardeland 2006
Luftforsvarets Skolesenter-utdanning i 60 år Wenche S. Hardeland 2006
Tveit Bygdemuseum Regnskap 2005
2006
Tveit hsitorielag Regnskap 2005
2006
Tveit historielag: Styre 2005
2006
Tveit Historielag: Årsmelding 2005
2006
Tveit historielag styre 2007
2007 2
Forord Redaksjonskomitéen 2007 4
Kjevik bro 1956-2006 et forsinket 50-års jubeleum Erling Justnes 2007 7
Brev fra uteseilere på 1700-tallet Torbjørn Justnes 2007 15
Om bebyggelsen på Kjevik før flyplassen kom An Wei Jensen 2007 21
Sterke drikker i Tveit Erling Justnes 2007 23
Asbjørnsens Eventyrpokal Erling Justnes 2007 27
Drangsholt eldre kvinneforening Olav Espegren 2007 29
Skogstilstanden i Tveit på 1800-tallet Tom Egerhei 2007 39
Krigen sett med barneøyne Fritjof Jensen 2007 47
Convair 440 Metropolitan på Kjeviktokt Erling Justnes 2007 55
Høstturen 2007 Beint Foss 2007 59
Årsmelding 2006 Tveit historielag
2007 62
Regnskap 2006 Tveit historielag
2007 64
Regnskap 2006 Tveit bygdemuseum
2007 68
Del dine minner Trygve E. Tønnesen 2007 70
Fra utbyggingen på Kjevik 1966 Bilder via Rolf Bakken 2007 73
Tveit historielags styre 2008
2008 2
Forord
2008 4
Jeg fløy Spitfire i midtnattsolens land Ian Ponsford / til norsk ved Rolf Bakken 2008 7
Ve skole 50 år 1.januar 2009 Ingrid W Jæger 2008 21
Vil du bli medlem av Tveit historielag
2008 35
Kulturprisen i Tveit 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 37
Minneord om Osmund Dønnestad (1924-2008) Tom Egerhei 2008 39
Del dine minner Trygve E. Tønnesen 2008 41
Høsttur på Tofdalselva 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 43
Årsmelding 2007 Tveit Historielag
2008 44
Regnskap 2007 Tveit Historielag
2008 46
Regnskap 2007 Tveit bygdemuseum
2008 50
Vellykket fest for russerne. Klipp fra Fædrelandsvennen juli 1945 via Gunnar Wiik 2008 54
Historielagets høstfest på Banklokalet 13.november 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 56
Oversikt over artikler Tveit Historielags årsskrift
2008 58
Tveit historielags styre 2009
2009 2
Forord Redaksjonskomitéen 2009 4
Jul i krigsårene-glimt fra min mors dagbøker Klara Tvedt Karlsen 2009 6
Gamle Tveitbilder
2009 20
Heimevernet i Tveit Sigurd Løyning 2009 27
Banklokalet Ryen grendehus-en hundreårsjubilant Erling Justnes 2009 33
En lørdagsreportasje om Hamresanden Erling Justnes 2009 39
Da N. Aurebekks Landhandel flyttet til Hamresanden Erling Justnes 2009 43
Braathens nye Fokker Friendship i rute på Kjevik Erling Justnes 2009 47
Julehilsen fra Bjørn Dalen Bjørn Dalen 2009 49
Medlemmer i Tveit Historielag
2009 50
En verdig vinner av kulturprisen 2009 Øivind Harket 2009 55
Salem innvier "Peisstuen" på Hamresanden Christianssands Tidende, mai 1959 2009 59
Historiens linjer fra Gimle gård til Bakkens kalkverk Helge Refsnes 2009 61
Høsttur 2009 til Rislåknuten i Birkenes
2009 70
Høstfesten 2009
2009 72
Årsmelding 2008 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2009 74
Regnskap 2008 Tveit Historielag
2009 76
Regnskap 2008 Tveit Bygdemuseum
2009 78
Vil du bli medlem av Tveit Historielag
2009 80
Tveit Historelags styre 2010
2010 2
Forord Redaksjonskomitéen 2010 4
Vinterbryllup 1937
2010 7
Lillas dagbøker Klara Tvedt Karlsen 2010 11
Turen til Enghaug Tveit Bondekvinnelags protokoll fra 1946 2010 26
Boen gamle gaard Wilhelm Krag 2010 31
En arbeidskontrakt på Boen gård 1903 Tom Egerhei 2010 43
Badehus for Hegermann og bolighus for Skeie Vidar Haslum 2010 47
Tur Justneshalvøya rundt Torbjørn Justnes 2010 53
Stortyven Ole Høyland og skatten i Egerhei Tom Egerhei 2010 57
"Trollhaugen" som landsted Helge E. Refsnes 2010 61
Eldbjørg Krageboen forteller Åse Buli Egerhei 2010 65
Kulturprisen i Tveit 2010 tildelt Beint Foss Nils A. Thoresen 2010 73
Tveit historielags høstfest på Banklokalet 18.november 2010 Trygve E. Tønnesen 2010 76
Bildeminner fra gamle Tveit
2010 80
Årsmelding 2009 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2010 90
Regnskap 2009 Tveit Historielag
2010 92
Tveit Historielags styre 2011
2011
Døpsfonten kommer tilbake til Tveit etter 126 år Bjørn Dalen 2011
Innvielse av døpsfonten Ingrid W. Jæger 2011
Kjære fru Dalan Brev fra Nils F. Tvedt 2011
Sanger om og fra Tveit Tegninger av Arvid Bergstøl 2011
Parken og hagen på Boen Torfin Skard 2011
Historie fra krigsårene i Tveit Per Borgen. Tegninger Arvid Bergstøl 2011
"Belav" Asbjørg Borgen. Ingrid W. Jæger 2011
Presten Eirkik Torsteinsson i Tveit Frans Arne Stylegard 2011
"Heir leyt begraven" Frans Arne Stylegard 2011
Tveit Bygdemuseums boksamling Ingrid W. Jæger 2011
Tveit kommunestyre 1964
2011
Årsmøte i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011
Kulturprisen 2011 tildelt Tveit Veterankorps Sigurd Tvedt 2011
Tveit Historielags høstfest på banklokalet 30.november 2011
2011
Bildeminner fra gamle Tveit
2011
Årsmelding 2010 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011
Regnskap 2010 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011
Tveit Historielags styre 2012
2012 2
Forord Redaksjonskomitéen 2012 4
Utvandringen til USA Åse Buli Egerhei 2012 7
Vaskeplasser i Tveit Ingrid W. Jæger 2012 21
Hjemmekokt såpe Ingrid W. Jæger 2012 27
Gården Drangsholt i krigs-og fredstid Åse Buli Egerhei 2012 29
Barnevandringene Tom Egerhei 2012 33
Kulturprisen 2012 tildelt Gunnar K. Wiik Ingrid W. Jæger 2012 39
Da visepresidenten i USA besøkte Tveit Aslaug Bisseberg – Klipp fra Aftenposten 2012 43
Heving og restaurering av "DS Topdal 1"
2012 49
På søndagstur med "DS Topdal 2" Klipp fra Dagbladet Sørlandet 2012 51
50 år på Boen Bruk Christianssands Tidende, april 1914 2012 55
Fra Tved og Randøsund Meierisamlag 1887 til Tine Erling Justnes 2012 56
Kjeviks kontrolltårn, nytt og gammelt Erling Justnes 2012 67
Hans M. Ommedal – ordfører i Tveit 1961-1963 Åse Engebretsen 2012 71
Høstturen til Boen gård Tom Egerhei 2012 73
Tveit Historielags høstfest 2012
2012 78
Årsmelding 2011 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2012 82
Regnskap 2011 i Tveit Historielag
2012 84
Regnskap 2011 Tveit Bygdemuseum
2012 86
Tveit historielags styre 2013
2013 2
Forord Trygve E. Tønnesen 2013 4
Jenter på sykkeltur i 1950 Astrid Søbye 2013 7
"Gårdsgutten" på Drangsholt Tom Svennevig 2013 15
Saken om skrivemåten Tofdalen/Tofdalselva/Tofdalsfjorden Beint Foss 2013 19
Om Topdal/Tofdal stedsnavn med variasjon i tale og skrift Vidar Haslum 2013 39
I 1755 reiste Lars til Holland Birger Tvedt 2013 43
Bondekjerringer og Bygdekvinner Ingrid W. Jæger. Illustrasjon Arvid Bergstøl 2013 53
Restaurering av stolpehuset i Knarestad Trygve E. Tønnesen 2013 63
Brannen på Justnes i 1913 Fædrelandsvennen / Torbjørn Justnes 2013 67
Makeskifte på Gill i 1878 Torbjørn Justnes 2013 71
Hallingepler Trygve E. Tønnesen 2013 75
Prosjekt "Topdal 1" Trygve E. Tønnesen 2013 77
Innvielse av Soldatheimen i 1943 Artikkel fra Fædrelandsvennen 2013 79
Kulturprisen i Tveit 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 81
Hos Hegermann i Bua i 71 år. Artikkel fra Agder Tidend / Tore Arnfinn Drangsholt 2013 73
Tveit for 100 år siden og for 50 år siden Birger Tvedt 2013 74
Årsmøte i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 75
Olsok i Knarestad 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 76
Høstturen 2013 fra Urdalen i Høvåg til Drangsholt Thor Gunnar Elle 2013 101
Tveit Historielags høstfest 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 105
Bildeminner fra gamle Tveit
2013 108
Årsmelding 2012 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2013 128
Regnskap 2012 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2013 132
1200 år gammel padleåre Frans-Arne Stylegar 2013 136
Tveit Historelags styre 2014
2014 2
Forord Trygve E. Tønnesen 2014 4
1814 og valgene i Tveit Tom Egerhei 2014 7
Eidsvollsmann Lømsland, haugianer, samtid og bakgrunn Edv. A. Brøvig 2014 13
Topdalsfjorden Thomas Torsvik. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 17
Da "gamle" Topdal ble senket i Bergen Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 27
Vinterisen – den viktigste veien til byen Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 45
100 år siden 1.verdenskrig startet Birger Tvedt 2014 55
Actieselskabet Dampbaaden "Topdal" Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 57
Kjevikgrunnen og bilrutene blir "Topdal"s bane Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 95
Rapport fra Tveit Historielags arbeidsgruppe for heving og bevaring av D/S "Topdal" Birger Tvedt 2014 113
Tveit Historielags høstfest 2014
2014 120
Dugnadsprisen i Tveit 2014
2014 122
Kulturprisen i Tveit 2014
2014 123
Årsmelding 2013 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2014 124
Regnskap 2013 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2014 128