ARTIKKEL FORFATTER ÅR SIDE

Årsskrift nr. 1 - 1990Handel i Tveit Beint Foss 1990

En autentisk beskrivelse fra krigens første dager Bernhard Ryen 1990

Erindringer fra 9.april-og etter Jens Birkeland 1990

"Tveit 1940 – Aprildagene vi husker" Osmund Dønnestad 1990

Topdalsfjordens skjulte sjøfly R. Bakken og W. Berge 1990

Flyttedager i Tveit for femti år siden Roald Tvedt 1990

Forsøksgården på Kjevik Rune Holbæk 1990

Årsskrift nr. 2 – 1991Deksgutt på Topdal 1932-1937 Bjarne Gundersen 1991

Et hundreårsminne Dagboksnotater av Beint A Olsen Foss 1991

Håndverkere i Tveit H.N.O.O 1991

Dampbåten Topdals rute Kristiansand-Knarrestad gjennom ca 60 år Nils Nilsen Ve 1991

På spor etter svunne år Osmund Dønnestad 1991

Bilen og motorsykkelens første 15 år i Tveit Roald Tvedt 1991

Klipp fra vår mørke minnebok- etter 50 år Roald Tvedt 1991

Sykebesøk Roald Tvedt 1991

Tåfdalsmåle Roald Tvedt 1991

Jul i Egerhei i 1899 Syvert Egerhei 1991

Tveit potetmelfabrikk Tellef Kornbrekke 1991

1861 "Spælen" ved Farvannet
1991

Båtfarten på Topdalselva
1991

Dragefjellet ved Tveitvannet
1991

Trollkvinna i Tveit, Gjyra og Grønn
1991

Årsskrift nr. 3 – 1992Den svarte jula 1942-et 50 års minne Beint Foss 1992

Gamle nedlagte buplasser i Dønnestadskogen Bjarne Gundersen 1992

En troldkvinne fra Tvedt sogn 1650 Marta Hunsdal 1992

Stedsnavnene-de eldste levende vitner om våre forfedre Osmund Dønnestad 1992

"Læsing på kirkebakken" Roald Tvedt 1992

Klipp fra vår 50 år gamle minnebok Roald Tvedt 1992

Romjul-og nyttyårsfeiring Syvert Egerhei 1992

Litt historikk om Justvik Øivind Stokkelien 1992

Årsskrift nr. 4 – 1993AS Ryen lysanlæg Alf Bøhn 1993

Et bilde fra skuronna i Sønningen Astrid Følstad 1993

Erindringer-samferdsel før og nå Haakon Nygaard 1993

Tveit forliksråd Nils F Tvedt 1993

"Dalen vår" Olav Ryen 1993

Borgen småskole for 70 år siden Roald Tvedt 1993

Klipp fra vår 50 år gamle minnebok Roald Tvedt 1993

Folketelling fra 1900 Rune Holbæk 1993

Tveit historielags båttur 1993 Rune Holbæk 1993

Gamle bilder fra Tveit
1993

Gamle Ryen dampsag
1993

Ole Høiland var også fra Tveit
1993

Tveit kommunestyre i 1916
1993

Årsskrift nr. 5 – 1994Posthistorie fra Tveit Astrid Følstad 1994

Militær motstand i Tveit 1943-1945 Beint Foss 1994

Under hvite seil Osmund Dønnestad 1994

80-års minne fra Tveit Roald Tvedt 1994

Anders Roald Tvedt 1994

Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1994

Litt om fattigvesenet Rune Holbæk 1994

Tveit historielags sommertur 1994 Rune Holbæk 1994

Historien om Simon Person Syvert Egerhei 1994

Bilde fra Ålefjærvika Torleif Laundal 1994

Småplukk fra dagliglivet før og nå, omkring Ålefjær poståpneri Torleif Laundal 1994

Gamle skolebilder fra Tveit
1994

Tveit hsitorielag Regnskap 1993
1994

Tveit Historielag: Årsmelding 1993
1994

Årsskrift nr. 6 – 1995Hva krigen kostet, måtte noen betale Beint Foss 1995

Tveit i krigstiden Bjørn Dalen 1995

Tveit kirke 800 år Gerhard O. Tønnessen 1995

De fem krigsårene-glimtvise erindringer Osmund Dønnestad 1995

Stedsnavn i Tveit Reidun Ottosen 1995

Klipp fra vår 50 år gamle mørke minnebok Roald Tvedt 1995

Offentlig skyssvesen Roald Tvedt 1995

Dugnad på Bakken kalkverk lørdag 23.september 1995 Rune Holbæk 1995

Referat fra kåseriet til Sturla Erzeid på årsmøte til Tveit historielag 1995 Rune Holbæk 1995

Tveit historielags sommertur 1995 Rune Holbæk 1995

Skjebner på Nordsida rundt år 1900 Syvert Egerhei 1995

Boen gård Tom Egerhei 1995

Dramatikk på elveisen for 100 år siden
1995

Telefonen i Tveit 100 år
1995

Tveit Historielag Regnskap 1994
1995

Tveit Historielag Årsmelding 1994
1995

Årsskrift nr. 7 – 1996Kildene - nøkkelen til slektsgranskning Beint Foss 1996

Vår ukjente verdensrekord Bjørn Bjørnsen 1996

Skolen i Tveit gjennom 100 år Ingrid W Jæger 1996

Solskinn over bygda Roald Tvedt 1996

Bygdekvelden 7.juli 1996 Rune Holbæk 1996

En trist hoistorie fra Dønnestad Rune Holbæk 1996

Tveit historielags besøk på Boen gård 8.juni 1996 Rune Holbæk 1996

Tveit historielags sommertur 25.august 1996 Rune Holbæk 1996

En reise i Setesdal Syvert Egerhei 1996

Tveit hsitorielag Regnskap 1995
1996

Tveit Historielag: Årsmelding 1995
1996

Årsskrift nr. 8 - 1997Navneskikk II Beint Foss 1997

Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen Bjørn Dalen 1997

"...en Gunnarr reisti stein thenna(at) brodur sinn" Frans-Arne Stylegar 1997

Bondekjerringer og bygdekvinner Ingrid W. Jæger 1997

Bestefar forteller litt fra sine skoledager i bygda Ingunn Tvedt 1997

Bedehusene i Tveit Olav Espegren 1997

Minner om Kjevik i "gamle dager" Roald Tvedt 1997

Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1997

Gjeting i presteskauen Syvert Egerhei 1997

Nytt bolighus bygget på ei uke Theodor Timenes 1997

Bakken kalkverk Tom Egerhei 1997

Tveit historielags sommertur 24.august 1997 Tom Egerhei 1997

Tveit hsitorielag Regnskap 1996
1997

Tveit Historielag: Årsmelding 1996
1997

Årsskrift nr. 9 - 1998Navneskikk II Beint Foss 1998

Døpefont til besvær Frans-Arne Stylegar 1998

Ve skole 40 år 1.januar 1999 Ingrid W. Jæger 1998

Stortorvet på Dønnestad-et klyngetun-en samlet boplass gjennom 300 år Osmund Dønnestad 1998

Hva kan forlikskommisjonene fortelle oss Rune Holbæk 1998

Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1998

Tveit historielag: årsmelding 1997 Tom Egerhei 1998

Tveit historielags sommertur 23.august 1998 Tom Egerhei 1998

Elgjakt i Tveit i ny og gammel tid Tor Punsvik 1998

Idrettslaget - en naturlig del av bygdelivet Viggo Hannås 1998

Bygdekvelden på Ve skole 4.juni 1998
1998

Tveit Historielag Regnskap 1997
1998

Årsskrift nr. 10 – 1999Utflyttet som 12-åring Arne Egil Larsen 1999

Storflommen 1959-et 40 års minne Beint Foss 1999

To bilder og en militær øvelse Sommeren 1937 Beint Foss 1999

Da Ve-folk hadde egen kirke Frans-Arne Stylegar 1999

Jernaldergårder på Klepp Frans-Arne Stylegar 1999

Tveit historielag 10 år Frans-Arne Stylegar 1999

Den gamle døpefonten i Tveit kirke Ingrid W. Jæger 1999

Prosjekt berging og bevaring av D/S Topdal I Per Kristiansen 1999

Tveit bygdemuseum Rune Holbæk 1999

Fire til Tyskland-ved en av dem Sven Krageboen 1999

"Tingringen" på Hamresanden Thom B. Sannes 1999

Om bever i Tveit og en tysk underoffiser Tor Punsvik 1999

Tveit historielag: Årsmelding 1998 Åse Birkenes 1999

Barnekultur Åslaug Kvaale 1999

Bånsull fra Tveit
1999

Årsskrift nr. 11 – 2000Bruk av gammel bakerovn Arne Egil Larsen 2000

Jeg minnes Arne Egil Larsen 2000

Kjevik 1945 Beint Foss 2000

Tveit -ett områdenavn og 82 gårdsnavn Beint Foss 2000

Snøvinteren 1878 Bjarne Dønnestad 2000

"Tingringen" på Hamre gjenreist Frans-Arne Stylegar 2000

En hellerisning fra middelalderen på Erkleiv Frans-Arne Stylegar 2000

Utskiftinga på Foss i 1868 Frans-Arne Stylegar 2000

Tveit helselag går inn i historien Lilla Tvedt 2000

Tveit historielags sommertur 20.august 2000 Nils A Thoresen 2000

Da rutebilen kom til Tveit Tom Egerhei 2000

Tveit Historielag: Årsmelding 1999 Åse Birkenes 2000

Rim, regler, bånsuller og anna stoff Åslaug Kvaale 2000

Skolebilder fra Dønnestad
2000

Tveit Historielag Regnskap 1999
2000

Årsskrift nr. 12 – 2001Opplevelser langs Tofdalselva og litt til Arne Egil Larsen 2001

Treske-Nils Arne Egil Larsen 2001

En bygdebokforfatter Arne Mjåland 2001

Tveit kommune Beint Foss 2001

De hjemløses mor Beint Foss/Fædrelandsvennen 2001

Fant og fantefut, prest og byråkrati Bjarne Dønnestad 2001

Husmenn og tjenere i Tveit Frans-Arne Stylegar 2001

Krisemat i krigsårene-oppskrift fra Magnhild Pedersen Innledning ved Beint Foss 2001

En seilskuteskipper og gårdbruker fra Tveit Jon Magne Vestøl 2001

Fra klokkegård til allbrukshus Nils A Thoresen 2001

Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2000 Rune Holbæk 2001

"Tveit i bilder"-1850-2000 Trygve E Tønnesen 2001

Tveit Historielag - Årsmelding 2000 Viggo Hannås 2001

Tveit historielags sommertur 19.august 2001 Viggo Hannås 2001

Tveit Historielag Regnskap 2000
2001

Årsskrift nr. 13 – 2002Tveit Frikirke Asbjørn Andås 2002

Drangsholt vannverk Beint Foss 2002

Tveit bygdemuseum i Knarestad Beint Foss 2002

Et sted må grensen gå Bjørn Fr. Drangsholt 2002

Kjevik bru Bjørn Fr. Drangsholt 2002

En "landbrugsreise" i Tveit sommeren 1857 Frans-Arne Stylegar 2002

"Stolgutt" på Boen gård Ingrid W. Jæger 2002

Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2001 Rune Holbæk 2002

Tveit poståpneri i Kvaleslekten i over 70 år. Syvert Dalen 2002

Tveit Historielag. Årsmelding 2001 Åslaug Kvaale 2002

50 år med musikkorps i Tveit
2002

Tveit Bygdemuseum Regnskap 2001
2002

Tveit Historielag Regnskap 2001
2002

Årsskrift nr. 14 - 2003Ordførere i Tveit 1837 - 1945 Beint Foss 2003

Aslak Drangsholt-gårdbruker på 1600 tallet Bjørn Fr. Drangsholt 2003

Kirkeveier i Tveit Eirik Peersen / Frans-Arne Stylegar 2003

En oldtidsgransker i Tveit Frans-Arne Stylegar 2003

Historien om Tveit idrætslag, det første idrettslaget i Tveit Nils A Thoresen 2003

Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2002 Rune Holbæk 2003

Christen Hjort-lagmann for en dag Terje Sødal 2003

Høsttur til gravrøysene på Krågefjellet, Krågebuveden og krågebuhelleren Tom Egerhei 2003

Jernbanen kom nesten til Tveit Tom Egerhei 2003

Historie-for alle eller bare spesielt interesserte Wenche S Hardeland 2003

Tveit Bygdemuseum Regnskap 2002
2003

Tveit Historielag Regnskap 2002
2003

Tveit Historielag: Årsmelding 2002
2003

Årsskrift nr. 15 - 2004Heim og slekt på Vollane - bnr 2 på Foss Beint Foss 2004

Taubanen i våre dager Beint Foss 2004

Kjendiseri i Tveit Bjørn Fr. Drangsholt 2004

Tveit historielag: Årsmelding 2003 Bjørn Fr. Drangsholt 2004

Taubanen i Ålefjær Egil Lie 2004

Historien om Tveit idrætslag del II Nils A. Thoresen 2004

Tveit bygdemuseum: Årsmelding 2003 Rune Holbæk 2004

Høsttur i Gabriel Scotts landskap Tom Egerhei 2004

To hedersmenn har lagt ned vandringstaven Tom Egerhei 2004

Historie i hverdagen vår Wenche S. Hardeland 2004

Gammeldags lek og moro
2004

Historien om Tveits idrætslag - det første idrettslaget i Tveit
2004

Tveit Bygdemuseum Regnskap 2003
2004

Tveit hsitorielag Regnskap 2003
2004

Tveit historielag: Styre 2003
2004

Årsskrift nr. 16 - 2005Krigsseilerne fra Tveit Anne Helle Nilsen 2005

Underskriftsaksjonen i 1905 Anne Ryen 2005

Sideordnede slektninger – hva er det? Beint Foss 2005

Tveit i 1905 Beint Foss 2005

Kong Oscar IIs besøk i 1891 Dagboksnotater av Beint Andreas Foss 2005

Overfallet på amerikanske diplomater ved Farvannet i 1940 Johnny Haugen 2005

Fakta og tanker om gamle Tveit – vår Tofdalselv og -fjord Osmund Dønnestad 2005

Høsttur langs den gamle postveien i Fosse daler Tom Egerhei 2005

Tømmerfløting i Tovdalsvassdraget Tom Egerhei 2005

Tveit Historielag: Årsmelding 2004 Wenche S. Hardeland 2005

Tveit Bygdemuseum Regnskap 2004
2005

Tveit Historielag Regnskap 2004
2005

Årsskrift nr. 17 - 2006Tveit Historielag: Styre 2005
2006 2

Bebyggelsen på Kjevik før flyplassen kom Wenche S. Hardeland 2006 7

Luftforsvarets Skolesenter - utdanning i 60 år Wenche S. Hardeland 2006 17

Amtskolen – den glemte skolen Ingrid W. Jæger 2006 31

Den gamle døpefonten i Tveit kirke Bjørn Dalen 2006 39

Innskrifter i Bufossen Frans-Arne Stylegard 2006 47

Høsttur i skogen på Kjevik og Bøen Tom Egerhei 2006 51

De små ordene Lars Hollerud, Fædrelandsvennen 2006 55

Fra Rhodesia til Kjevik: Ian Smith og de alliertes fredssikring av Norge Kirsten Alsaker Kjerland 2006 57

Tveit Historielag: Årsmelding 2005
2006 71

Tveit Historielag Regnskap 2005
2006 74

Tveit Bygdemuseum Regnskap 2005
2006 78


Årsskrift nr. 18 – 2007Tveit historielag styre 2007
2007 2

Forord Redaksjonskomitéen 2007 4

Kjevik bro 1956-2006 et forsinket 50-års jubileum Erling Justnes 2007 7

Brev fra uteseilere på 1700-tallet Torbjørn Justnes 2007 15

Om bebyggelsen på Kjevik før flyplassen kom An Wei Jensen 2007 21

Sterke drikker i Tveit Erling Justnes 2007 23

Asbjørnsens Eventyrpokal Erling Justnes 2007 27

Drangsholt eldre kvinneforening Olav Espegren 2007 29

Skogstilstanden i Tveit på 1800-tallet Tom Egerhei 2007 39

Krigen sett med barneøyne Fritjof Jensen 2007 47

Convair 440 Metropolitan på Kjeviktokt Erling Justnes 2007 55

Høstturen 2007 Beint Foss 2007 59

Årsmelding 2006 Tveit historielag
2007 62

Regnskap 2006 Tveit historielag
2007 64

Regnskap 2006 Tveit bygdemuseum
2007 68

Del dine minner Trygve E. Tønnesen 2007 70

Fra utbyggingen på Kjevik 1966 Bilder via Rolf Bakken 2007 73

Årsskrift nr. 19 – 2008Tveit historielags styre 2008
2008 2

Forord
2008 4

Jeg fløy Spitfire i midtnattsolens land Ian Ponsford / til norsk ved Rolf Bakken 2008 7

Ve skole 50 år 1.januar 2009 Ingrid W. Jæger 2008 21

Vil du bli medlem av Tveit historielag
2008 35

Kulturprisen i Tveit 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 37

Minneord om Osmund Dønnestad (1924-2008) Tom Egerhei 2008 39

Del dine minner Trygve E. Tønnesen 2008 41

Høsttur på Tofdalselva 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 43

Årsmelding 2007 Tveit Historielag
2008 44

Regnskap 2007 Tveit Historielag
2008 46

Regnskap 2007 Tveit bygdemuseum
2008 50

Vellykket fest for russerne. Klipp fra Fædrelandsvennen juli 1945 via Gunnar Wiik 2008 54

Historielagets høstfest på Banklokalet 13.november 2008 Trygve E. Tønnesen 2008 56

Oversikt over artikler Tveit Historielags årsskrift
2008 58

Årsskrift nr. 20 – 2009Tveit historielags styre 2009
2009 2

Forord Redaksjonskomitéen 2009 4

Jul i krigsårene-glimt fra min mors dagbøker Klara Tvedt Karlsen 2009 6

Gamle Tveitbilder
2009 20

Heimevernet i Tveit Sigurd Løyning 2009 27

Banklokalet Ryen grendehus-en hundreårsjubilant Erling Justnes 2009 33

En lørdagsreportasje om Hamresanden Erling Justnes 2009 39

Da N. Aurebekks Landhandel flyttet til Hamresanden Erling Justnes 2009 43

Braathens nye Fokker Friendship i rute på Kjevik Erling Justnes 2009 47

Julehilsen fra Bjørn Dalen Bjørn Dalen 2009 49

Medlemmer i Tveit Historielag
2009 50

En verdig vinner av kulturprisen 2009 Øivind Harket 2009 55

Salem innvier "Peisstuen" på Hamresanden Christianssands Tidende, mai 1959 2009 59

Historiens linjer fra Gimle gård til Bakkens kalkverk Helge Refsnes 2009 61

Høsttur 2009 til Rislåknuten i Birkenes
2009 70

Høstfesten 2009
2009 72

Årsmelding 2008 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2009 74

Regnskap 2008 Tveit Historielag
2009 76

Regnskap 2008 Tveit Bygdemuseum
2009 78

Vil du bli medlem av Tveit Historielag
2009 80

Årsskrift nr. 21 – 2010Tveit Historelags styre 2010
2010 2

Forord Redaksjonskomitéen 2010 4

Vinterbryllup 1937
2010 7

Lillas dagbøker Klara Tvedt Karlsen 2010 11

Turen til Enghaug Tveit Bondekvinnelags protokoll fra 1946 2010 26

Boen gamle gaard Wilhelm Krag 2010 31

En arbeidskontrakt på Boen gård 1903 Tom Egerhei 2010 43

Badehus for Hegermann og bolighus for Skeie Vidar Haslum 2010 47

Tur Justneshalvøya rundt Torbjørn Justnes 2010 53

Stortyven Ole Høyland og skatten i Egerhei Tom Egerhei 2010 57

"Trollhaugen" som landsted Helge E. Refsnes 2010 61

Eldbjørg Krageboen forteller Åse Buli Egerhei 2010 65

Kulturprisen i Tveit 2010 tildelt Beint Foss Nils A. Thoresen 2010 73

Tveit historielags høstfest på Banklokalet 18.november 2010 Trygve E. Tønnesen 2010 76

Bildeminner fra gamle Tveit
2010 80

Årsmelding 2009 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2010 90

Regnskap 2009 Tveit Historielag
2010 92

Årsskrift nr. 22 - 2011Tveit Historielags styre 2011
2011 2

Døpefonten kommer tilbake til Tveit kirke etter 126 år Bjørn Dalan 2011 4

Innvielse av døpefonten Ingrid W. Jæger 2011 11

Kjære fru Dalan Brev fra Nils F. Tvedt 2011 15

Sanger om og fra Tveit Tegninger av Arvid Bergstøl 2011 19

Parken og hagen på Boen Torfinn Skard 2011 27

Historie fra krigsårene i Tveit Per Borgen. Tegninger Arvid Bergstøl 2011 39

"Belav" Asbjørg Borgen og Ingrid W. Jæger 2011 43

Presten Eirik Torsteinsson i Tveit Frans Arne Stylegar 2011 47

"Heir leyt begraven" Frans Arne Stylegar 2011 51

Tveit Bygdemuseums boksamling Ingrid W. Jæger 2011 53

Tveit kommunestyre 1964
2011 56

Årsmøte i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011 59

Kulturprisen 2011 tildelt Tveit Veterankorps Sigurd Tvedt 2011 60

Tveit Historielags høstfest på banklokalet 30.november 2011
2011 63

Bildeminner fra gamle Tveit
2011 68

Årsmelding 2010 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011 90

Regnskap 2010 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2011 92

Årsskrift nr. 23 – 2012Tveit Historielags styre 2012
2012 2

Forord Redaksjonskomitéen 2012 4

Utvandringen til USA Åse Buli Egerhei 2012 7

Vaskeplasser i Tveit Ingrid W. Jæger 2012 21

Hjemmekokt såpe Ingrid W. Jæger 2012 27

Gården Drangsholt i krigs-og fredstid Åse Buli Egerhei 2012 29

Barnevandringene Tom Egerhei 2012 33

Kulturprisen 2012 tildelt Gunnar K. Wiik Ingrid W. Jæger 2012 39

Da visepresidenten i USA besøkte Tveit Aslaug Bisseberg – Klipp fra Aftenposten 2012 43

Heving og restaurering av "DS Topdal 1"
2012 49

På søndagstur med "DS Topdal 2" Klipp fra Dagbladet Sørlandet 2012 51

50 år på Boen Bruk Christianssands Tidende, april 1914 2012 55

Fra Tved og Randøsund Meierisamlag 1887 til Tine Erling Justnes 2012 56

Kjeviks kontrolltårn, nytt og gammelt Erling Justnes 2012 67

Hans M. Ommedal – ordfører i Tveit 1961-1963 Åse Engebretsen 2012 71

Høstturen til Boen gård Tom Egerhei 2012 73

Tveit Historielags høstfest 2012
2012 78

Årsmelding 2011 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2012 82

Regnskap 2011 i Tveit Historielag
2012 84

Regnskap 2011 Tveit Bygdemuseum
2012 86

Årsskrift nr. 24 – 2013Tveit historielags styre 2013
2013 2

Forord Trygve E. Tønnesen 2013 4

Jenter på sykkeltur i 1950 Astrid Søbye 2013 7

"Gårdsgutten" på Drangsholt Tom Svennevig 2013 15

Saken om skrivemåten Tofdalen/Tofdalselva/Tofdalsfjorden Beint Foss 2013 19

Om Topdal/Tofdal stedsnavn med variasjon i tale og skrift Vidar Haslum 2013 39

I 1755 reiste Lars til Holland Birger Tvedt 2013 43

Bondekjerringer og Bygdekvinner Ingrid W. Jæger. Illustrasjon Arvid Bergstøl 2013 53

Restaurering av stolpehuset i Knarestad Trygve E. Tønnesen 2013 63

Brannen på Justnes i 1913 Fædrelandsvennen / Torbjørn Justnes 2013 67

Makeskifte på Gill i 1878 Torbjørn Justnes 2013 71

Hallingepler Trygve E. Tønnesen 2013 75

Prosjekt "Topdal 1" Trygve E. Tønnesen 2013 77

Innvielse av Soldatheimen i 1943 Artikkel fra Fædrelandsvennen 2013 79

Kulturprisen i Tveit 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 81

Hos Hegermann i Bua i 71 år. Artikkel fra Agder Tidend / Tore Arnfinn Drangsholt 2013 73

Tveit for 100 år siden og for 50 år siden Birger Tvedt 2013 74

Årsmøte i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 75

Olsok i Knarestad 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 76

Høstturen 2013 fra Urdalen i Høvåg til Drangsholt Thor Gunnar Elle 2013 101

Tveit Historielags høstfest 2013 Trygve E. Tønnesen 2013 105

Bildeminner fra gamle Tveit
2013 108

Årsmelding 2012 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2013 128

Regnskap 2012 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2013 132

1200 år gammel padleåre Frans-Arne Stylegar 2013 136

Årsskrift nr. 25 – 2014Tveit Historelags styre 2014
2014 2

Forord Trygve E. Tønnesen 2014 4

1814 og valgene i Tveit Tom Egerhei 2014 7

Eidsvollsmann Lømsland, haugianer, samtid og bakgrunn Edv. A. Brøvig 2014 13

Topdalsfjorden Thomas Torsvik. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 17

Da "gamle" Topdal ble senket i Bergen Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 27

Vinterisen – den viktigste veien til byen Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 45

100 år siden 1.verdenskrig startet Birger Tvedt 2014 55

Actieselskabet Dampbaaden "Topdal" Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 57

Kjevikgrunnen og bilrutene blir "Topdal"s bane Birger Tvedt. Illustrasjoner Arvid Bergstøl 2014 95

Rapport fra arbeidsgruppen for heving og bevaring av D/S "Topdal" Birger Tvedt 2014 113

Tveit Historielags høstfest 2014
2014 120

Dugnadsprisen i Tveit 2014
2014 122

Kulturprisen i Tveit 2014
2014 123

Årsmelding 2013 Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2014 124

Årsskrift nr. 26 – 2015Styret i Tveit Historielag 2015
2015 2

Forord Trygve E. Tønnesen 2015 4

Innhold
2015 5

To gamle bilhjul og en kjempeoverraskelse Trygve E. Tønnesen 2015 6

Samtale med Wilhelm Mohr Birger Tvedt 2015 7

Et postran i 1822 Egil H. Thomassen 2015 13

Samtale med Ingrid Marie (Tutta) Lømsland Jonasen Birger Tvedt 2015 22

50 år siden Tveit ble en del av Kristiansand Trygve E. Tønnesen 2015 33

De siste beboerne i Knarestad Kitty og Arvid Hæstad 2015 59

En uforglemmelig St. Hans Fædrelandsvennen 25.6.1945 2015 63

Vellykket fest for russerne Fædrelandsvennen 6.7.1945 2015 67

Samtale med Mikal Tvedt Birger Tvedt 2015 71

Fra fiende til venn Birger Tvedt 2015 82

Tveit prestegård Ingrid Wisløff Jæger 2015 95

Barndomsminner fra Moen på Dønnestad 1875-1885 Petter Johan Moen 2015 99

Litt av bygdas saga Olav S. Hagane 2015 111

1700-talls uthus fikk nytt fundament Arne Lunde 2015 123

Familiedagen i Knarestad Trygve E. Tønnesen 2015 127

Kulturprisen i Tveit 2015 Sigurd Tvedt 2015 130

Høstturen til Hamrevannet – vår nye bydel? Tom Egerhei 2015 133

Kampen om stavemåten av Tofdal i flere funksjoner Beint Foss / årsskriftredaksjonen 2015 139

Høstfesten Trygve E. Tønnesen 2015 150

Årsmelding 2014 for Tveit Historielag
2015 153

Årsmelding 2014 for Tveit Bygdemuseum
2015 155

Regnskap 2014 for Tveit Historielag
2015 156

Regnskap 2014 for Tveit Bygdemuseum
2015 158

Losje Topdølens 17.mai-fest 1946
2015 160

Årsskrift nr. 27 – 2016Tveit bygdekvinnelag 70 år Birger Tvedt 2016 7

Et lite 60 aars minne fra vekkelsen paa Zoar i 1896 Petter Johan Moen 2016 16

Min første skoledag og det første skoleåret Britta Timenes Tønnessen 2016 27

Siste tømmerstøyding i Tveit Birger Tvedt 2016 31

Samtale med Mathilde Nygård Birger Tvedt 2016 42

Tofdalsvisa Birger Tvedt 2016 57

Steingjerder i Tveit Ingrid Wisløff Jæger 2016 79

Samtale med Ådne Magnussen Birger Tvedt 2016 86

Bildeglimt fra liv og landskap i Tveit 2013-2016 Trygve E. Tønnesen 2016 106

Vårtur med historielagene i barkefletterens rike Tom Egerhei 2016 133

Høsttur langs Tofdalselva ved Kjevik Bjørn G Bøhn 2016 137

Årsmelding 2015 for Tveit Historielag
2016 145

Årsmelding 2015 for Tveit Bygdemuseum
2016 147

Regnskap 2015 for Tveit Historielag
2016 148

Regnskap for Tveit Bygdemuseum
2016 150

Årsskrift nr. 28 – 2017Flommer i Tovdalsvassdraget Tom Egerhei 2017 7

Glimt fra matbordet under siste verdenskrig Ingrid Wisløff Jæger 2017 19

Tofdals- / Topdalsfjorden? Redaksjonen 2017 25

Samtale med Signe Vestøl Birger Tvedt 2017 27

Kirkesanger Christen Larsen Buestad Tor Gervin 2017 39

En beretning om polarflygeren Oscar Omdal Odd Arnesen 2017 45

Oscar Omdal - flypioner og polarhelt Birger Tvedt 2017 55

Storflommen i Tveit 30.september til 3.oktober 2017 Trygve E Tønnesen 2017 62

Kristiansand Dyrepark - 50 år i 2016 Eilif Timenes 2017 71

Historier fra barndommen på Ve Tone Tangvall 2017 79

Samtale med Torleif Skeie Birger Tvedt 2017 95

Kulturprisen i Tveit 2017 Trygve E Tønnesen 2017 107

Dikt fra forsettelsesskolen på Dønnestad vinteren 1944 - 1945 Osmund Dønnestad 2017 109

En prat med Ralph om diktet fra forsettelsesskolen Birger Tvedt 2017 110

Bilder fra liv og landskap i Tveit 2017 Trygve E Tønnesen 2017 116

Minneord Theis Salvesen Trygve E Tønnesen 2017 141

Årsmelding og regnskap 2016
2017 143

Årsskrift nr. 29 – 2018Samtale med Finn Gabrielsen Birger Tvedt 2018 6

Ålefjær skytterlag Torfinn Dalene 2018 17

Forpaktere av Tveit prestegård Fortalt til Torgny Bøhn 2018 22

Mine foreldres "krig" Beint Foss 2018 32

Alle har en slektning i Amerika Birger Tvedt 2018 39

Carl Kevicks historie Fortalt til Birger Tvedt av Carls datter Gail 2018 45

Forklaring til utvandrerlista
2018 53

Utvandring til Amerika fra Tveit 110 til 1940
2018 54

Finn og ta vare på slektshistorien Birger Tvedt 2018 71

Samtale med Johannes Skeie Birger Tvedt 2018 75

Den første kjente rapporten om gruver og mineraler i Tveit Torbjørn Justnes 2018 85

Mangangruvene i Kvivigdalen på Kostøl, Tveit Sogn Av Einar Mygland (1985) 2018 87

Tyskerenes store kommunikasjons-bunker på Stuekjær Birger Tvedt 2018 97

Grovika - Fra steinalder til "Bygg for fremtiden" Birger Gulbrandsen 2018 107

Bilder fra liv og landskap i Tveit 2018 Trygve E. Tønnesen 2018 118

Årsmeldinger 2017 - Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2018 145

Høstfesten 2018
2018 148

Årsskrift nr. 30 – 2019Tveit historielag 30 år - samtale med Beint Foss Birger Tvedt 2019 6

Hvor skal flyplassen ligge? - Kristiansand lufthavn, Kjevik - 80 år Birger Tvedt 2019 13

Kristiansand lufthavn, Kjevik i våre dager Trygve E. Tønnesen 2019 48

AS Sørfly Jan-Erik Ryen 2019 56

Fra Kvenneviga til Stranda - historisk vandring på Hamre Birger Tvedt 2019 60

Avduking av infoskiltet ved Tingringen på Hamre Tale av Ingrid Wisløff Jæger 2019 74

Høstturen til Kostøl og Ålefjær Birger Tvedt 2019 77

Elvesti fra Knarestad til Boen Gård - et umulig prosjekt? Trygve E. Tønnesen 2019 79

Kulturprisen i Tveit 2019
2019 86

Samtale med Ralph Kjevik Birger Tvedt 2019 89

Noen glimt fra Kjevik og Hamresanden på 1950 tallet Just A. Henriksen 2019 107

En av Tveits siste utvandrere - Bjørg Camilla Markussen forteller Tom Egerhei 2019 117

Min oppvekst på Ryen - Karsten Borgemyr forteller Birger Tvedt 2019 131

Årsmeldinger 2018 - Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum
2019 148