Velkommen til Tveit Bygdemuseum idag

Tveit Historical Society

Knarestad

Tveit Historielag har ansvaret for Tveit Bygdemuseum i Knarestad.

Plassen Knarestad ble i 1953 gitt i gave til Tveit kommune av Kathinka og Nils Kjevik.

Tveit Bygdemuseum er bare åpent når det foregår arrangementer der.

Du kan kontakte styret via denne lenken.

Facebook kan du finne nytt gammelt fra historielaget.

Sist oppdatert 2. juli 2015